ജാതക പരിശോധന 

WhatsApp Image 2021-10-14 at 8.06_edited.jpg

ആസ്ട്രോളജി മലയാളം

ആസ്ട്രോളജി മലയാളം ഓൺലൈൻ ജ്യോതിഷ സർവീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. 

ഇത് പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള ജ്യോതിഷ സേവനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സേവനം അല്ല !

1.ജാതക പരിശോധന 
 ജാതക പരിശോധനയ്ക്കു കൃത്യമായ ജനനത്തീയതി,കൃത്യമായ ജനനസമയം,ജനിച്ച ജില്ല ,പേര്,നക്ഷത്രം, ഒപ്പം എന്താണോ അറിയേണ്ടതായ കാര്യം അതുകൂടി പറയുക! ആ ഭാവം വിശദമായി നോക്കുന്നതാണ്  !

ജാതക പരിശോധനയ്ക്ക് 251 രൂപ ഫീസുണ്ട്  !

 നിബന്ധനകൾ :

1. ഫീസ് മുൻകൂട്ടി അയക്കേണ്ടതില്ല ! ഫലം അറിഞ്ഞശേഷം ഫീസ് അയച്ചാൽ മതി ! 

2. ജാതകപരിശോധന ഫലം WhatsApp ൽ വോയിസ് മെസ്സേജിലൂടെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക! ഫലം അയച്ചു കിട്ടിയാൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസിലാക്കാവുന്നതാണ് !

3. മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ചാണ് നോക്കുക ! 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കും !

4. ജാതക പരിശോധന ഫലം തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ മതിയായ കാരണം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് !

5. ഫോൺ കോൾ/ വാട്സ്ആപ്പ് കോൾ അനുവദിനീയമല്ല!

ഫലം നോക്കി അയച്ചു കിട്ടിയാൽ ഫീസടച്ച ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് തരുക!

ആസ്ട്രോളജി മലയാളം

കൺസൾട്ടൻറെ്:

ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഗംഗാധരൻ കള്ളിക്കൽ

ജ്യോതിഷാചാര്യനുമായി WhatsApp ൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക !

ഈ പേജ് ഷെയർ ചെയ്യുക 

ഫീസ് അയക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു !

ഫീസ് അയച്ച വിവരം ആചാര്യനെ അറിയിക്കുക !

Google pay: 9497060728
UPI ID : astrologymalayalam@sbi

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുവാൻ 

അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക!

Name         : Sasikumar A M
Account No : 39628048034
IFSC           : SBIN0011917
Branch        : Chottanikka
                     : Kerala

WhatsApp Image 2021-10-20 at 8.51.29 PM.jpeg